Procedure

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Hierin komen jouw vragen en verwachtingen naar voren en blijkt vanzelf of het ‘klikt.’
Dan volgt de intake waarin ik dieper inga op je persoonlijke levensloop. Vervolgens stel ik een plan op.
Naar aanleiding hiervan bespreken we hoe we verder gaan.

Lees verder:  werkwijze