Begeleiding bij rouw en verlies

De begeleiding bij rouwverwerking biedt je steun in het kunnen omgaan met verlies.
Je kunt hierbij denken aan het verlies van een geliefd persoon, een baan of gezondheid. Ook als deze gebeurtenis al wat langer geleden heeft plaats gevonden.
De verscheidenheid aan gevoelens kunnen worden geuit en erkend. Je zelfvertrouwen kan weer groeien.
De liefde voor jezelf en de mensen om je heen kan weer opbloeien.