AVG / Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoofdlijnen van de AVG
In de praktijk worden door mij als therapeut diverse persoonsgegevens van jou verwerkt.
• Het doel hiervan is om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
• Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
• De gegevens zijn goed beveiligd en versleuteld tegen onbevoegde toegang.
• Je hebt recht op inzage, aanpassing ( gedeeltelijke ) verwijdering van die gegevens.
• De wettelijk bewaartermijn van de gegevens is 15 jaar.

• Ik zal je vragen een privacy verklaring te ondertekenen bij aanvang van de therapie.