Psychosynthese

Wanneer en voor wie   

Ieder mens is in wezen goed. Door ingrijpende ervaringen, verwachtingen en eisen die – al jong – aan ons gesteld worden, kan onze uniciteit en zuivere kern vertroebeld raken. Dit kan blokkades veroorzaken. Hierdoor blijven onze kwaliteiten en onze innerlijke kracht verborgen.

Het kan leiden tot onder andere

  • depressieve gevoelens, angsten en boosheid
  •  stress, schaamte en schuldgevoel
  •  relatie- en werk gerelateerde problemen
  •  psychosomatische klachten
  •  identiteits- en zingevingsvragen
  •  verandering van  levensfase

De therapie waarmee ik werk  is een weg om inzicht te krijgen in bovengenoemde gevoelens, emoties, klachten en vragen.
Door deze te gaan onderzoeken, ervaren en accepteren kunnen zij verfijnd en mogelijk bevrijd worden. Hierdoor komen talenten, levenskracht en levensvreugde vrij.

mijn emoties kunnen als wolken zijn, treurend in het donker,
die vergeten dat zij het zelf zijn die de zon verborgen houden.’ *

* Naar Rabindranath Tagore

Lees verder:  werkwijze en procedure